Get Adobe Flash playerNAtural COmmunication DEvice For Assisted Living

Trebello de Comunicación natural para vivir asistida

 

 

NACODEAL é un proxecto europeo financiado polo Programa Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP), cuxo obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas maiores e reforzar a base industrial en Europa mediante o uso de Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC).

O proxecto NACODEAL ten por obxectivo dar novas solucións aos problemas aos que se enfrontan as persoas maiores cando teñen que tratar coas novas tecnoloxías nas súas tarefas diarias ou ao intentar manter a súa implicación na sociedade actual mediante o uso das mesmas. Estas solucións serán proporcionadas mediante tecnoloxías de Realidade Aumentada cun trebello portátil que proxectará información proporcionando instrucións de como proceder nas diferentes actividades da vida diaria.

Este dispositivo permitirá aos anciáns con trastornos da memoria, seguir vivindo unha vida independente, e grazas á súa interfaz intuitiva permitiralles acceder facilmente ao mundo dixital. Ademais, o dispositivo proxectará na realidade aumentada nas habitacións, onde o usuario móvese, as diferentes instrucións que lles poden axudar coas tarefas a realizar.

Durante os últimos anos fixéronse moitos esforzos tratando de introducir ás persoas maiores nas novas tecnoloxías, potenciando o seu uso para as compras en liña, ou o teléfono, ou a televisión... os servizos e dispositivos para os que non senten nativos. Este proxecto trata de atopar unha nova forma de introducilos nas comunidades virtuais dun xeito máis natural, creando un produto co que se sentirán seguros e fácil de usar, e de entender, con moita máis funcionalidade na axuda da vida diaria, o que podería revolucionar o mercado como o coñecemos.